Spedice a doprava

Jako nezbytný doplněk našich služeb při zajišťování mezinárodní a vnitrostátní dopravy Vám nabízíme i naše služby v oblasti spedice. Na přepravy pro stálé zákazníky, které nejsme schopni zajistit vlastními vozidly, smluvně používáme spolehlivé a prověřené dopravce, kteří garantují vysokou kvalitu dopravního servisu.

V oblasti nákladní silniční dopravy spolupracujeme s několika prověřenými dopravci z různých oblastí České republiky. U těchto smluvních dopravců je průběžně sledována a vyhodnocována jejich spolehlivost při provádění objednaných přeprav. Na kvalitu prováděné přepravy jsou kladeny naprosto stejné požadavky, jako by přepravu prováděli naše vozy a řidiči.

Spedice uskutečňuje přepravu pomocí smluvních dopravců tak, že vstupuje mezi objednatele a dopravce. Dochází k uzavření smlouvy o přepravě věci podle obchodního zákoníku §610. To znamená, že se spedice zavazuje obstarat nebo zajistit přepravu vlastním jménem a na svůj účet. Spedice vystupují vůči objednateli jako dopravci, na které přijatý závazek přenášejí.

Spediční firma plně zodpovídá objednateli přepravy za splnění závazku, tedy dopravení zboží do určeného místa zodpovídá také za škody vzniklé přepravou nebo odcizením.

Nabízíme:
  • 12 vlastních vozidel a dalších cca. 50 vozidel našich subdodavatelů
  • export-import včetně zboží ADR, převážně ze/do států – B, D, F, H, I, L, NL, SK
  • zajištění vnitrostátní přepravy po celé ČR včetně zboží ADR
  • pro rychlou a okamžitou komunikaci vybavení sledovacím zařízením GPS
  • ložnou plochu od 1 do 34 palet EUR