Sklady a skladování

Nabízíme komplexní logistické služby v oblasti skladování a vnitrostátní distribuce s návazností na mezinárodní silniční přepravy. Zajistíme kompletní celní služby, služby s přidanou hodnotou a v případě mezinárodního stěhování i zahraniční balení včetně výroby speciálních obalů.

Nabízíme služby:

Skladování

 • Komplexní skladová logistika
 • Skladování v tuzemských skladech
 • Skladování v režimu svobodného pásma
 • Skladování ve veřejných celních skladech
 • Skladování v daňovém skladu
Služby s přidanou hodnotou

 • Kompletace
 • Dělení
 • Balení
 • Třídění
 • Seskupování do obchodního balení (tzv. makrobalíčky)
 • Etiketování
 • Vybavování dokumenty (záruční listy apod.)