Kamionová a silniční doprava

Bobosped zajišťuje mezinárodní přepravu po zemích Beneluxu (NL, B, L) a po německé části zvané Porrůří. Zabýváme se jak celovozovými zásilkami, tak i přikládkami. Tím, že se specializujeme pouze na státy Beneluxu a německou oblast zvanou Porrůří, jsme schopni Vám nabídnout výhodné ceny a denně možnost v dáných oblastech nakládat i vykládat. Naši dispečeři hovoří německy a anglicky a jsou tak schopni řešit problémy při nakládce a vykládce u Vašich zahraničních partnerů.

Pro Vaši nákladní silniční přepravu máme vždy k dispozici volné ložné kapacity kdekoliv v naší aktrakční oblasti Německa, celého Nizozemí a Belgie.

Kamionovou dopravu organizujeme z naší centrály v Brně. Efektivní zabezpečení Vaší celovozové silniční dopravy mají na starosti naši zkušení dispečeři, kteří reagují okamžitě a domluví se s Vaším zákazníkem v celé Evropě. Komunikace s námi je rychlá. Náš osobní přístup a pružné pracovní nasazení Vám svým stupněm zodpovědnosti zajistí bezproblémový průběh přepravy.

V současnosti patří silniční přeprava k nejrychleji se rozvíjejícím a nejrozšířenějším způsobům dopravy. Silniční doprava konkuruje dopravě železniční a mnohdy i letecké dopravě především dostupností, flexibilitou a v neposlední řadě rychlostí. Silniční kamionová doprava díky své flexibilitě minimalizuje prostoje a je schopná okamžitě reagovat na měnící se požadavky v průběhu transportu.